Qasidah Tawassul Ahlul Khwajagan

(Semoga Allah SWT meridai mereka dan mensucikan jiwa mereka yang diberkati)
Haqqani Mawlid Ensemble, Malaysiafoto oleh MD. Ridhaus


Madad, Madad, Madad, Ya Sayyidi Madad
Madad, Madad, Madad, Ya Rasulallah Madad
Ya Siddiqu Madad Madad
Ya Farisi Madad Madad
Ya Qasimu Madad Madad
Ya Sadiqu Madad Madad
Ya Bistami Madad Madad
Ya Kharqani Madad Madad

Madad, Madad, Madad, Ya Sayyidi Madad
Madad, Madad, Madad, Ya Rasulallah Madad
Madad, Madad Ya Farmadi Madad
Madad, Madad Ya Hamdani Madad
Madad, Madad Ya Khidaru Madad
Madad, Madad Ya Ghujdawani Madad
Madad, Madad Ya Arifu Madad
Madad, Madad Ya Faghnawi Madad

Madad, Madad, Madad, Ya Sayyidi Madad
Madad, Madad, Madad, Ya Rasulallah Madad
Ya Ramitani Madad Madad
Ya Samasi Madad Madad
Ya Amir Kulal Madad Madad
Ya Shah Naqshband Madad Madad
Ya Attaru Madad Madad
Ya Charkhi Madad Madad

Madad, Madad, Madad, Ya Sayyidi Madad
Madad, Madad, Madad, Ya Rasulallah Madad
Madad, Madad Ya Ahraru Madad
Madad, Madad Ya Bukhari Madad
Madad, Madad Ya Darwishu Madad
Madad, Madad Ya Amkanaki Madad
Madad, Madad Ya Baqi Billah Madad
Madad, Madad Ya Mujaddidi Madad

Madad, Madad, Madad, Ya Sayyidi Madad
Madad, Madad, Madad, Ya Rasulallah Madad
Ya Ma’sumi Madad Madad
Ya Sayfuddin Madad Madad
Ya Badawani Madad Madad
Ya Shamsuddin Madad Madad
Ya Dahlawi Madad Madad
Ya Baghdadi Madad Madad

Madad, Madad, Madad, Ya Sayyidi Madad
Madad, Madad, Madad, Ya Rasulallah Madad
Madad, Madad Ya Ismail Madad
Madad, Madad Ya Khas Muhammad Madad
Madad, Madad Ya Yaraghi Madad
Madad, Madad Ya Ghumuqi Madad
Madad, Madad Ya Sughuri Madad
Madad, Madad Ya Madani Madad

Madad, Madad, Madad, Ya Sayyidi Madad
Madad, Madad, Madad, Ya Rasulallah Madad
Ya Sharafuddin Madad Madad
Ya Sultan al Awliya Madad Madad
Ya Daghestani Madad Madad
Ya Mawlai Madad Madad
Ya Murshidi Madad Madad
Ya Haqqani Madad Madad

Madad, Madad, Madad, Ya Sayyidi Madad
Madad, Madad, Madad, Ya Rasulallah Madad

Madad, Madad, Madad, Ya Sayyidi Madad
Madad, Madad, Madad, Ya Rasulallah Madad

Lihat penampilan group Haqqani Mawlid Ensemble di link berikut:
http://www.youtube.com/watch?v=mdDZLYkmFkQ