Meminta Pertolongan dari Makhluk Gaib

Madad yaa rijaal-Allah a`iinuuna bi-`awnillaah wa kuunu `awnalanaa billaah `asa nahdha bi-fadlillaah. (3 kali)

Tolonglah, wahai Rijaal Allah.  Tolonglah kami dengan pertolongan Allah SWT, dan jadilah penolong bagi kami.  Barangkali kami akan sangat beruntung menerima Kebaikan Allah SWT. 

 

Madad Ya Sayyidi, Ya Shahib, Ya Shiddiq, Ya Rasul, Ya Allah. (5 kali)

Tolong, wahai guru kami, wahai sahabat, wahai orang yang dapat dipercaya, wahai utusan Allah SWT, wahai Allah SWT.


sumber: http://www.nurmuhammad.com