Adab Laylat al-Qadr

Niat:

Nawaytu ‘l-arba’in, nawaytu ‘l-`itikaf, nawaytu ‘l-khalwah, nawaytu ‘l-`uzlah, nawaytu ‘r-riyadhah, nawaytu ‘s-suluk, lillahi ta’ala fii haadzal-masjid (atau fii haadzal-jaami`)

Aku berniat 40 (hari mengasingkan diri), aku berniat untuk beritikaf, aku berniat khalwat, aku berniat mendisiplinkan (ego), aku berniat mengadakan perjalanan di jalan Allah SWT, demi Allah SWT di masjid ini.

 • 2 atau 4 rakaat Sunnah
 • 4 rakaat Fardhu Isya
 • 2 rakaat Sunnah
 • Adab ath-Thariqah
 • Niat

 • Niat untuk melakukan puasa keesokan harinya, disusul dengan niat untuk melaksanakan Salat Tarawih (20 rakaat).
 • Salat Tarawih (20 rakaat, 2-2)
 • Salat Tasbih
 • Salat Syukur
 • Salat Witir
 • Khatm Khwajagan
 • Menghabiskan malam dengan membaca Alquran dan mengamalkan awrad
 • Selama dalam keadaan terjaga, dianjurkan untuk melakukan salat antara 20 sampai 100 rakaat dengan membaca Al-Fatihah dan ayat pertama dan kedua dari Surat Al-Baqarah dan seterusnya (rakaat berikutnya, setelah Fatiha dibaca ayat 1-2 Surat Ali Imran dst).
 • Keesokan harinya dianjurkan untuk bersedekah sebagai tanda bersyukur kepada Allah SWT dan untuk memperbaiki puasa yang telah dilakukan. Bagikan sedekah itu kepada umat Rasulullah SAW, pengikut tarekat, fakir miskin dan orang-orang yang memerlukannya.

Sumber:
The Naqshbandi Sufi Tradition: Guidebook of Daily Practices and Devotions
by Shaykh Muhammad Hisham Kabbani
© 2004, Islamic Supreme Council of America