Doa Menyambut Datangnya Bulan Ramadan


a`uudzu billaahi minasy-syaythaanir-rajiim

Aku berlindung kepada Allah SWT dari godaan setan yang terkutuk


bismillaahir rahmaanir rahiim

Dengan menyebut nama Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahra Ramadhan

Salam dan selamat datang wahai bulan Ramadan


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-qur'aan

Salam dan selamat datang wahai bulan Quran


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahran-nur

Salam dan selamat datang wahai bulan (yang penuh) cahaya


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-ijtimaa`

Salam dan selamat datang wahai bulan pertemuan


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-fuqaraa'

Salam dan selamat datang wahai bulannya kaum miskin


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahrat-tawbati wal-rujuu`

Salam dan selamat datang wahai bulan tobat dan kembali


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahrad-du`aa'i wal-wuquuf

Salam dan selamat datang wahai bulan doa dan wuquf (permohonan)


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-fuqaraa'i wadh-dhu`afaa'

Salam dan selamat datang wahai bulannya kaum miskin dan lemah


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-ihsan

Salam dan selamat datang wahai bulan Ihsan


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-`ushat

Salam dan selamat datang wahai bulannya para pendosa


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-fawzi wal-falaah

Salam dan selamat datang wahai bulan kemenangan dan keberhasilan


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-munaajaati wat-tasbih

Salam dan selamat datang wahai bulan munajat dan pensucian


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-da`wati wal-irsyaad

Salam dan selamat datang wahai bulan dakwah (seruan) dan bimbingan


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-taraawiihi wal-qiyaam

Salam dan selamat datang wahai bulan tarawih dan qiyam (berdiri)


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-mashaabiiha wal-qanaadiil

Salam dan selamat datang wahai bulan lentera-lentera dan segala cahaya


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-khazaa'ini wal-kunuuz

Salam dan selamat datang wahai bulan kantong dan harta karun


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-malaa'ikati was-salaam

Salam dan selamat datang wahai bulan malaikat-malaikat dan keselamatan


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-ifthaari wal-suhuur

Salam dan selamat datang wahai bulan buka (puasa) dan sahur


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-mutsiirati wal-ashabb

Salam dan selamat datang wahai bulan persemaian dan tuli dari segala dosa


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahradh-dhu`afaa'

Salam dan selamat datang wahai bulan kaum yang lemah


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-ajri wal-jazaa'

Salam dan selamat datang wahai bulan pembayaran kembali dan pemberian pahala


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahrash-shabri wash-shiyam

Salam dan selamat datang wahai bulan sabar dan puasa


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahras-sa`aadah

Salam dan selamat datang wahai bulan penuh kegembiraan


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-miftaah

Salam dan selamat datang wahai bulan kunci


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-washli wal-wishal

Salam dan selamat datang wahai bulan penyatuan dan pertemuan kembali


marhaban ahlan wa sahlan yaa syahral-wadaadi wal-muhabbah

Salam dan selamat datang wahai bulan persahabatan dan cinta


marhaban ahlan wa sahlan yaa Sayyidasy-Syuhuur

Salam dan selamat datang wahai penghulu dari semua bulan


lam na`rif qadraka wa lam nahfazh hurmataka yaa syahral-ghufraan

Kami belum memperlakukanmu sesuai dengan kebesaran nilaimu

Tidak pula mensucikanmu, wahai bulan pengampunan


fa ardha `annaa wa laa tasykuu minnaa ilar-Rahmaan

Namun demikian, ridalah terhadap kami, jangan salahkan kami di hadapan Yang Maha Pengasih


wa kun syaahidan lanaa bi fadhli wa al-ihsaan

Dan bersaksilah untuk kami dengan kebaikan dan ihsan!

© Islamic Supreme Council of America,
http://www.islamicsupremecouncil.org