Doa setelah Khatm Khwajagan

Cikereteg, 2004


Doa ini biasa dibaca oleh Mawlana Syekh Hisyam Kabbani QS setelah zikir Khatm Khwajagan

A’uudzubillaahi minasy-syaythaanir rajiim

Bismillaahir rahmaanir rahiim

Alhamdulillaahi Rabbil ‘aalamiin

Wash-shalaatu was-salaamu ‘alaa asyrafil Anbiyaa-i wal mursaliin, Sayyidinaa wa Nabiyyinaa  Muhammadiin, wa ‘alaa aalihii wa shahbihii ajma’in

Allahummaj’al Awwala Majlisiina Haadza Shalaahan, Wa Awsathahuu Falaahan, Wa Aakhirahuu Najaaha.

Allahummaj’al Awwalahuu Rahmatan, Wa Awsathahuu Ni’matan, Wa Aakhirahu Takriymatan Wa Maghfirahu.

Alhamdulillaahilladzii Tawaadha’a Kullu Syay’in Li’azhamatih, Wa Dzalla Kullu Syay’in Li’izzatih, Wa Khada’a Kullu Syay’in Limulkih, Wa Taslamaa Kullu Syay’in Liqudratih.

Alhamdulillaahilladzii Sakana Kullu Syay’in Lihaybatih, Wa Athhara Kullu Syay’in Lihikmatih, Wa Tashaa Ghara Kullu Syay’in Likibriyaa’ih.

Allahumma Inkunna fii Hablissaa ‘ati ilayka yaa Wadud.

Rabbana Taqabbal Minna Waghfirlanaa Warhamna Innaka Antal Ghafuururrahim. Wahdina ilal Haqqi wa ilaa Thariiqin Mustaqiimin.

Wanshurna alal Qawmil Mufsidin, Wanshur Imaamana Imaamal Muslimin, Wanshur Awliyaa Allah Innaka ‘alaa kulli Syay’in qadiir wa bil’ijaabti Jadiir.

Subbhanaa Rabbika Rabbil ‘Izzati ‘Amma Yashifuun, Wasalaamun ‘alal Mursaliin Walhamdulillaahi Rabbil ‘Aalamin - Alfatihah.    

 

Aku berlindung kepada Allah SWT dari godaan setan yang terkutuk.

Dengan nama Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang.

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan sekalian alam.

Salam sejahtera untuk Rasul yang paling mulia, pemimpin kami, Nabi kami Muhammad SAW, beserta seluruh keluarga dan para sahabatnya.

Wahai Allah, jadikanlah permulaan majelis kami ini kebaikan dan pertengahannya kejayaan dan penghabisannya kesuksesan.

Wahai Allah, jadikanlah permulaannya rahmat dan pertengahannya nikmat dan penghabisannya kemuliaan dan ampunan.

Segala puji milik Allah SWT dan segala sesuatu menjadi rendah di hadapan Keagungan-Nya dan segala sesuatu menjadi hina di hadapan Kemuliaan-Nya dan segala sesuatu menjadi tunduk di hadapan Kekuasaan-Nya dan segala sesuatu berserah atas Ketentuan-Nya.

Segala puji untuk Allah SWT, dan segala sesuatu menjadi mantap dengan Kehebatan-Nya dan segala sesuatu terlahir dengan Hikmah-Nya dan segala sesuatu menjadi kecil di hadapan Kebesaran-Nya.

Ya Allah, bangunkanlan kami di saat-saat yang paling Engkau sukai, wahai Yang Maha Pencinta.

Ya Tuhan kami, terimalah amal perbuatan kami, sesungguhnya Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang

Bimbinglah kami menuju kebenaran, dalam jalan yang lurus.

Tolong kami dalam menghadapi kaum yang zalim.

Tolong para pemimpin kami, pemimpin kaum muslimin.

Tolong pula para Wali Allah, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu dan Maha Mampu untuk menjawab segala doa.

Maha Suci Engkau, Tuhan segala kemuliaan dari segala yang manusia sifatkan. Semoga kedamaian tetap dilimpahkan  kepada para utusan-Nya dan segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam.

Al-Faatihah