Doa ketika Memasuki suatu Tempat atau Rumah

Untuk meningkatkan perlindungan, rezeki dan sebagai penghormatan terhadap makhluk gaib, bacalah: 

Assalaamu `Alayka  Ya Rasul Allah, wa Salaamu `Alayka Ya Ibadullahi Shalihiin wa ghayibiin. 

Salam sejahtera bagimu, wahai Utusan Allah SAW, dan salam sejahtera bagimu wahai hamba-hamba yang saleh dan (makhluk) gaib.

 

Kemudian dibaca Surat al-Ikhlash 1 kali:

Qul huwa Allahu ahad/Allahu shamad/ lam yalid walam yuulad/ walam yakun lahu kufuwan ahadsumber: http://www.nurmuhammad.com