Doa ketika Menaiki Kendaraan

Bismillaahir rahmaanir rahiim

Dzalika taqdiirul `Aziizil `Aliim [36:38]


Demikianlah ketetapan dari Yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui.