Shalatan Tunjina: Doa untuk Menyembuhkan dan Mengundang segala Macam Kebaikan

Shuhba  Mawlana Syekh Muhammad Nazim Adil Al-Haqqani QS 
A'uudzubillaahi minasy syaythaanir rajiim
Bismillaahir rahmaanir rahiim
Wash-shalaatu was-salaamu 'alaa asyrafil Mursaliin Sayyidinaa wa Nabiyyina Muhammadin wa 'alaa aalihi wa Shahbihi ajma'iin

Inilah doa yang amat penting untuk meminta segala macam kebaikan dan keluar dari segala masalah.  Agar dibaca 40 kali sehari:

“Allaahumma shalli ‘ala Sayyidina Muhammadin (wa ‘ala ali Sayyidina Muhammadin) shalatan tunjina biha min jami’i’l  ahwaali wa’l afaat, wa taqdi lana biha min jami’i’l  haajaat, wa tutah-hiruna biha min jami’i-s-saiyaat, wa tarfa’una biha ’ala darrajaat, wa tuballighuna biha aqsha’l ghayaati min jami’i’l khayraati fi’l hayaati wa ba’ada’l mamaat.”
“Hasbi Allahu wa ni’amal Wakil (3x), ni’amal Mawla wa ni’mal Nashir, Ghufranaka Rabbana, wa Ilayka’l mashir.”

Ya Tuhanku, limpahkan berkat-Mu pada Nabi kami, Muhammad SAW (dan seluruh keluarga beliau), berkahi agar kami selamat dari kondisi buruk dan ketidakberuntungan.
Dan dengannya semoga kebutuhan kami terpenuhi, dan mampu membersihkan dosa kami,   meningkatkan  derajat dan mampu mencapai segala kebaikan dalam dunia dan akhirat nanti.

Allah SWT adalah cukup bagiku dan terbaik dalam mengatur segala urusan-urusanku (3x)
Dia-lah Tuhan terbaik yang aku miliki, dan Yang Terbaik dalam menasihatiku, aku meminta ampunanmu, wahai Tuhanku dan pada Hadirat-Mu-lah kami kembali.

Wa min Allah at tawfiq
Sumber: 
Nazim, Shaykh M. On the Bridge to Eternity. Kuala Lumpur: Planet Ilmu Sdn. Bhd. 1999