Adab Memohon Penyembuhan Penyakit

Penyembuhan berada di tangan awliyaullah dan mereka dapat menyembuhkan penyakit apa saja, karena Allah SWT memberi rahasia kepada Nabi SAW untuk menyembuhkan segala macam penyakit.  Dengan selawat, penyakit apapun dapat disembuhkan.  Dengan mengucapkan: Allaahumma shalli `ala Sayyidina Muhammad SAW, tib al quluubi wal dawaa’ihaa wa `aafiyat al-abdaani wa syifa'iha. 

Beliau adalah sumber dan inti dari pengobatan, pujian dan selawat kepada Nabi SAW adalah penyembuhan.  Tulislah itu dan itu adalah penyembuh bagi setiap penyakit.  

Jangan kuatir, dengan kecintaan kepada Sayyidina Muhammad SAW, Allah SWT akan menyembuhkan setiap orang yang sakit dan dengan istaghfirullah, Allah SWT menyembuhkan setiap orang yang sakit. 

 

Adab Memohon Kesembuhan (sebelum minum obat), ucapkan 3 kali:

Bismillaahir rahmaanir rahiim

Asy-hadu an laa ilaaha illa-llah  wa asy-hadu anna Muhammadan `abduhu wa rasuuluh, 

Kemudian dilanjutkan dengan

200 kali Madadul-Haqq, Madadul-Haqq… 

 

Ayat-Ayat Asy-Syifa

Setiap ayat Alquran memiliki sifat penyembuhannya yang khas dan berbeda satu sama lain.  Berikut ini beberapa contoh ayat yang digunakan dalam penyembuhan spiritual. 

Wa yanshurkum ‘alayhim wa yasyfi shuduura qawmin mu’miniina.

Dan Allah SWT akan melegakan hati orang-orang yang beriman. [9:14] 

Yaa ayyuha an-naasu qad jaa’atkum maw`izhatun min rabbikum wa syifaaun limaa fii ash-shuduuri wa hudan wa rahmatun lil mu’miniin.

Hai Manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat  bagi orang-orang yang beriman. [10:57] 

yakhruju min buthuunihaa syaraabun mukhtaalifun alwaanuhu fiihi syifaun lin-naas.

Dari perut lebah itu keluar minuman (madu) yang bermacam-macam warnanya di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia.  [16:69] 

wa nunazzilu mina al-qur’aani maa huwa syifaa-u wa rahmatun lil-mu’miniin

Dan Kami turunkan dari Alquran suatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman [17:82].

Waidzaa maridhtu fahuwa yasyfiini.

(Doa Nabi Ibrahim AS) Dan apabila aku sakit, Dialah Yang menyembuhkan aku. [26:80] 

qul huwa lil-ladziina aamanuu hudan wa syifaa-u.

Dan katakanlah (wahai Muhammad SAW) bahwa (Quran) itu adalah petunjuk dan menyembuhkan bagi orang-orang yang beriman. [41:44]  

Sumber: http://www.nurmuhammad.com