ASMÂ AHL BADR

17 Ramadan adalah tanggal terjadinya Perang Badar
Berikut ini adalah 313 nama para Sahabi Pejuang Muslim dalam perang Badar.

ASMÂ AHL BADR

Kita patut mengingatkan diri kita bahwa Asma' Ahl Badr (nama-nama pejuang Muslim dalam Perang Badar) adalah jalali (megah). Mereka memerlukan jamaal (keindahan) dari selawat untuk mendinginkannya. Jadi sebelum kita membaca nama-nama ini, dan setelah selesai, disarankan untuk membaca Allahumma shalli 'ala Sayyidina Muhammad-in wa 'ala ali Sayyidina Muhammad-in wa ash-habihi wa barik wa sallim.
Ya Allah! Limpahkanlah selawat kepada junjungan kami Sayyidina Muhammad dan kepada keluarga Sayyidina Muhammad dan sahabatnya dan juga berkah dan kedamaian).

Setelah kita membaca selawat tersebut, kita dapat melanjutkannya ke Asma' Ahl Badr. Ketika Anda membaca nama-nama pejuang Muslim dalam perang Badar, jika Anda seorang non-Muslim mintalah dengan sungguh-sungguh agar Allah (swt) membuka hatimu kepada Islam.

Sebaiknya sebutkan kata Sayyidinaa sebelum nama yang bersangkutan dan Radhy Allahu 'Anhu (semoga Allah rida dengannya) setelah nama yang bersangkutan.

ASMA' AHL BADR
Allahumma agitsna ya Giyats al-mustaghatsan bi haqqi
(Ya Allah! Wahai Penolong bagi orang-orang yang mencari bantuan, selamatkanlah kami demi…)
1. Sayyidina wa Hababina wa Nabiyyina wa Mawlana Muhammad ibn
'Abdillah Sallallahu 'alayhi wa sallam
2. Sayyidina Aba Bakr as-Siddaq, 'AbdAllah ibn 'Uthman al-Muhajira
Rady Allahu 'Anhu
3. Sayyidina 'Umar ibn al-Khattab al-Muhajira, Rady Allahu 'Anhu
4. Sayyidina 'Uthman ibn 'Affan al-Muhajira, Rady Allahu 'Anhu
5. Sayyidina 'Ala ibn Aba Talib al-Muhajira, Rady Allahu 'Anhu
6. Sayyidina Talha ibn 'Ubaydillah al-Muhajira, Rady Allahu 'Anhu
7. Sayyidina az-Zubayr ibn al-'Awwam al-Muhajira, Rady Allahu 'Anhu
8. Sayyidina ‘Abdu'rRahman ibn 'Awf al-Muhajira, Rady Allahu 'Anhu
9. Sayyidina Sa‘d ibn Aba Waqqas, Malik ibn Uhayb al-Muhajira, Rady
Allahu 'Anhu
10. Sayyidina Sa‘ad ibn Zayd al-Muhajira, Rady Allahu 'Anhu
11. Sayyidina Aba 'Ubayda 'amir ibn 'Abdillah ibn al-Jarrah al-
Muhajira, Rady Allahu 'Anhu

Alif
1. Ubayy ibn Ka‘b al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
2. al-Akhnas ibn Khubayb al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
3. al-Arqam ibn Abi'l Arqam al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
4. As‘ad ibn Yazad al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
5. Anas ibn Mu‘adh al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
6. Anasah, mawla Rasulillah al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
7. Unays ibn Qatadah al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
8. Aws ibn Thabit al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
9. Aws ibn Khawla al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
10. Aws ibn as-Samit al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
11. Iyas ibn al-Aws al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
12. Iyas ibn al-Bukayr al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu

Ba'
1. Bujayr ibn Aba Bujayr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
2. Bahhath ibn Tha‘laba al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
3. Basbas ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
4. Bishr ibn Bara' ibn Ma‘rar al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
5. Bashar ibn Sa‘d al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
6. Bilal ibn Rabah al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu

Ta'
1. Tamam ibn Yu‘ar al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
2. Tamam mawla Bana Ghanam al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
3. Tamam mawla Khirash ibn as-Simmah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu

Tha'
1. Thabit ibn Aqram al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
2. Thabit ibn Tha‘labah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
3. Thabit ibn Khalid al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
4. Thabit ibn Khansa' al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
5. Thabit ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
6. Thabit ibn Hazzal al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
7. Tha‘labah ibn Hatib ibn ‘Amr al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
8. Tha‘labah ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
9. Tha‘labah ibn Ghanamah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
10. Thaqf ibn ‘Amr al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu

Jim
1. Jabir ibn Khalid ibn ‘Abd al-Ash-hal al-Khazraja, Rady Allahu
‘Anhu
2. Jabir ibn ‘Abdillah ibn Ri'ab al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
3. Jabbar ibn Sakhr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
4. Jabr ibn ‘Atak al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
5. Jubayr ibn Iyas al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu

Ha'
1. al-Harith ibn Anas al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
2. al-Harith ibn Aws ibn Rafi‘ al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
3. al-Harith ibn Aws ibn Mu‘adh al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
4. al-Harith ibn Hatib al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
5. al-Harith ibn Khazamah ibn ‘Ada al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
6. al-Harith ibn Khazamah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
7. al-Harith ibn Aba Khazamah al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
8. al-Harith ibn as-Simmah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
9. al-Harith ibn ‘Arfajah al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
10. al-Harith ibn Qays al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
11. al-Harith ibn Qays al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
12. al-Harith ibn an-Nu‘man ibn Umayya al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
13. Harithah ibn Suraqa ash-Shahad al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
14. Harithah ibn an-Nu‘man ibn Zayd al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
15. Hatib ibn Aba Balta‘ah al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
16. Hatib ibn ‘Amr al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
17. Hubab ibn al-Mundhir al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
18. Habab ibn al-Aswad al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
19. Haram ibn Milhan al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
20. Hurayth ibn Zayd al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
21. Husayn ibn al-Harith ibn al-Muttalib al-Muhajira, Rady Allahu
‘Anhu
22. Hamza ibn al-Humayyir al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
23. Hamza ibn ‘Abd al-Muttalib al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu

Kha'
1. Kharijah ibn al-Humayr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
2. Kharijah ibn Zayd al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
3. Khalid ibn al-Bukayr al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
4. Khalid ibn Qays al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
5. Khabbab ibn al-Aratt al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
6. Khabbab mawla ‘Utba al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
7. Khubayb ibn Isaf al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
8. Khubayb ibn ‘Ada al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
9. Khidash ibn Qatadah al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
10. Khirash ibn as-Simmah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
11. Khuraym ibn Fatik al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
12. Khallad ibn Rafi‘ al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
13. Khallad ibn Suwayd al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
14. Khallad ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
15. Khallad ibn Qays al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
16. Khulayd ibn Qays al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
17. Khalafa ibn ‘Ada al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
18. Khunays ibn Hudhafah al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
19. Khawwat ibn Jubayr al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
20. Khawla ibn Aba Khawla al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu

Dhal
1. Dhakwan ibn ‘Abdi Qays al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
2. Dhakwan ibn Sa‘d al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
3. Dhu'sh-shimalayn ibn ‘Abd ‘Amr ash-Shahad al-Muhajira, Rady Allahu
‘Anhu

Ra'
1. Rashid ibn al-Mu‘alla al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
2. Rafi‘ ibn al-Harith al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
3. Rafi‘ ibn al-Mu‘alla ash-Shahad al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
4. Rafi‘ ibn ‘Unjudah al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
5. Rafi‘ ibn Malik al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
6. Rafi‘ ibn Yazad al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
7. Rib‘a ibn Rafi‘ al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
8. Raba‘ ibn Iyas al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
9. Raba‘ah ibn Aktham al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
10. Rukhaylah ibn Tha‘labah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
11. Rifa‘ah ibn al-Harith al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
12. Rifa‘ah ibn Rafi‘ al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
13. Rifa‘ah ibn ‘Abd al-Mundhir al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
14. Rifa‘ah ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu

Zay
1. Ziyad ibn as-Sakan al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
2. Ziyad ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
3. Ziyad ibn Labad al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
4. Zayd ibn Aslam al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
5. Zayd ibn Harithah mawla Rasalillah al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
6. Zayd ibn al-Khattab al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
7. Zayd ibn al-Muzayyin al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
8. Zayd ibn al-Mu‘alla al-Khazraja,Rady Allahu ‘Anhu
9. Zayd ibn Wada‘ah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu

Sin
1. Salim ibn ‘Umayr al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
2. Salim mawla Aba Hudhayfa al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
3. As-Sa'ib ibn ‘Uthman ibn Maz'an al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
4. Sabrah ibn Fatik al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
5. Subay‘ ibn Qays al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
6. Suraqa ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
7. Suraqa ibn Ka‘b al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
8. Sa‘d ibn Khawlah al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
9. Sa‘d ibn Khaythama ash-Shahad al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
10. Sa‘d ibn ar-Raba‘ al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
11. Sa‘d ibn Zayd al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
12. Sa‘d ibn Sa‘d al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
13. Sa‘d ibn Suhayl al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
14. Sa‘d ibn ‘Ubada al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
15. Sa‘d ibn ‘Ubayd al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
16. Sa‘d ibn ‘Uthman al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
17. Sa‘d ibn Mu‘adh al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
18. Sa‘d mawla Hatib Aba Balta‘a al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
19. Sufyan ibn Bishr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
20. Salamah ibn Aslam al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
21. Salamah ibn Thabit al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
22. Salamah ibn Salamah al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
23. Salat ibn Qays al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
24. Sulaym ibn al-Harith al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
25. Sulaym ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
26. Sulaym ibn Qays al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
27. Sulaym ibn Milhan al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
28. Simak ibn Sa‘d al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
29. Sinan ibn Sayfa al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
30. Sinan ibn Aba Sinan ibn Mihsan al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
31. Sahl ibn Hunayf al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
32. Sahl ibn Rafi‘ al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
33. Sahl ibn ‘Atak al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
34. Sahl ibn Qays al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
35. Suhayl ibn Rafi‘ al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
36. Suhayl ibn Wahb al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
37. Sawad ibn Razam al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
38. Sawad ibn Ghaziyyah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
39. Suwaybit ibn Sa‘d ibn Harmalah al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu

Syin
1. Shuja‘ ibn Wahb ibn Raba‘ah al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
2. Sharak ibn Anas al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
3. Shammas ibn ‘Uthman al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu

Shad
1. Sabah mawla Abi'l ‘as al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
2. Safwan ibn Wahb ash-Shahad al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
3. Suhayb ibn Sinan ar-Rami al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
4. Sayfiyy ibn Sawad al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu

Dhad
1. Dahhak ibn al-Harithah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
2. Dahhak ibn ‘Abdi ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
3. Damrah ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu

Tha' (wa) Zha'
1. Tufayl ibn al-Harith ibn al-Muttalib al-Muhajira, Rady Allahu
‘Anhu
2. Tufayl ibn Malik al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
3. Tufayl ibn an-Nu‘man al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
4. Tulayb ibn ‘Umayr al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
1. Zuhayr ibn Rafi‘ al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu

‘Ayn
1. ‘asim ibn Thabit al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
2. ‘asim ibn ‘Ada al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
3. ‘asim ibn al-‘Ukayr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
4. ‘asim ibn Qays al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
5. ‘aqil ibn al-Bukayr ash-Shahad al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
6. ‘amir ibn Umayyah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
7. ‘amir ibn al-Bukayr al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
8. ‘amir ibn Raba‘ah al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
9. ‘amir ibn Sa‘d al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
10. ‘amir ibn Salamah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
11. ‘amir ibn Fuhayrah al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
12. ‘amir ibn Mukhallad al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
13. ‘aidh ibn Ma‘is al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
14. ‘Abbad ibn Bishr al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
15. ‘Ubbad ibn al-Khashkhash al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
16. ‘Abbad ibn Qays ibn ‘amir al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
17. ‘Abbad ibn Qays ibn ‘Ayshah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
18. ‘Ubadah ibn as-Samit al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
19. ‘AbdAllah ibn Tha‘labah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
20. ‘AbdAllah ibn Jubayr al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
21. ‘AbdAllah ibn Jahsh al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
22. ‘AbdAllah ibn Jadd ibn Qays al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
23. ‘AbdAllah ibn al-Humayr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
24. ‘AbdAllah ibn ar-Raba‘ al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
25. ‘AbdAllah ibn Rawaha al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
26. ‘AbdAllah ibn Zayd ibn Tha‘labah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
27. ‘AbdAllah ibn Suraqa al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
28. ‘AbdAllah ibn Salamah al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
29. ‘AbdAllah ibn Sahl al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
30. ‘AbdAllah ibn Suhayl ibn ‘Amr al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
31. ‘AbdAllah ibn Sharak al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
32. ‘AbdAllah ibn Tariq al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
33. ‘AbdAllah ibn ‘amir al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
34. ‘AbdAllah ibn ‘Abdillah ibn Ubay ibn Salal al-Khazraja, Rady
Allahu ‘Anhu
35. ‘AbdAllah ibn ‘Abdi Manaf ibn an-Nu‘man al-Khazraja, Rady Allahu
‘Anhu
36. ‘AbdAllah ibn ‘Abs al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
37. ‘AbdAllah ibn ‘Urfutah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
38. ‘AbdAllah ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
39. ‘AbdAllah ibn ‘Umayr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
40. ‘AbdAllah ibn Qays ibn Khaldah ibn Khalid al-Khazraja, Rady Allahu
‘Anhu
41. ‘AbdAllah ibn Qays ibn Sakhr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
42. ‘AbdAllah ibn Ka‘b al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
43. ‘AbdAllah ibn Makhramah al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
44. ‘AbdAllah ibn Mas‘ad al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
45. ‘AbdAllah ibn Maz'an al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
46. ‘AbdAllah ibn an-Nu‘man al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
47. ‘Abdu'rRahman ibn Jabr al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
48. ‘Abdu Rabbihi ibn Haqq al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
49. ‘Abs ibn ‘amir al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
50. ‘Ubayd ibn Aws al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
51. ‘Ubayd ibn at-Tayyihan al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
52. ‘Ubayd ibn Zayd al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
53. ‘Ubayd ibn Aba ‘Ubayd al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
54. ‘Ubaydah ibn al-Harith ash-Shahad al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
55. ‘Itban ibn Malik al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
56. ‘Utbah ibn Raba‘ah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
57. ‘Utbah ibn ‘Abdillah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
58. ‘Utbah ibn Ghazwan al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
59. ‘Uthman ibn Maz'an al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
60. al-‘Ajlan ibn an-Nu‘man al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
61. ‘Adiyy ibn Aba az-Zaghba' al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
62. ‘Ismah ibn al-Husayn al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
63. ‘Usaymah halaf min Ashja‘ al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
64. ‘Atiyya ibn Nuwayrah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
65. ‘Uqbah ibn ‘amir ibn Naba al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
66. ‘Uqbah ibn ‘Uthman al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
67. ‘Uqbah ibn Wahb ibn Khaldah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
68. ‘Uqbah ibn Wahb ibn Raba‘ah al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
69. ‘Ukkasha ibn Mihsan al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
70. ‘Ammar ibn Yasir al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
71. ‘Umarah ibn Hazm al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
72. ‘Umarah ibn Ziyad al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
73. ‘Amr ibn Iyas al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
74. ‘Amr ibn Tha‘labah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
75. ‘Amr ibn al-Jamah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
76. ‘Amr ibn al-Harith ibn Zuhayr al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
77. ‘Amr ibn al-Harith ibn Tha‘laba al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
78. ‘Amr ibn Suraqa al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
79. ‘Amr ibn Aba Sarh al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
80. ‘Amr ibn Talq al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
81. ‘Amr ibn ‘Awf al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
82. ‘Amr ibn Qays ibn Zayd al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
83. ‘Amr ibn Mu‘adh al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
84. ‘Amr ibn Ma‘bad al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
85. ‘Umayr ibn Haram ibn al-Jamah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
86. ‘Umayr ibn al-Humam ash-Shahad al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
87. ‘Umayr ibn ‘amir al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
88. ‘Umayr ibn Aba Waqqas ash-Shahad al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
89. ‘Antarah mawla Sulaym ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
90. ‘Awf ibn al-Harith ash-Shahad al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
91. ‘Uwaym ibn Sa‘idah al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
92. ‘Iyad ibn Zuhayr al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu

Ghayn (wa) Fa'
1. Ghannam ibn Aws al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu.
1. Fakih ibn Bishr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
2. Farwah ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu

Qaf
1. Qatadah ibn an-Nu‘man al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
2. Qudamah ibn Maz'an al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
3. Qutbah ibn ‘amir al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
4. Qays ibn as-Sakan al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
5. Qays ibn ‘Amr ibn Zayd al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
6. Qays ibn Mihsan al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
7. Qays ibn Mukhallad al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu

Kaf (wa) Lam
1. Ka'b ibn Jammaz al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
2. Ka‘b ibn Zayd al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
1. Libdah ibn Qays al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu

Mim
1. Malik ibn ad-Dukhshum al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
2. Malik ibn Raba‘ah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
3. Malik ibn Rifa‘ah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
4. Malik ibn ‘Amr al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
5. Malik ibn Qudama ibn ‘Arfajah al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
6. Malik ibn Mas‘ad al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
7. Malik ibn Numaylah al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
8. Malik ibn Aba Khawla al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
9. Mubash-shir ibn ‘Abdi'l Mundhir ash-Shahad al-Awsa, Rady Allahu
‘Anhu
10. al-Mujadhdhar ibn Ziyad al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
11. Muhriz ibn ‘amir al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
12. Muhriz ibn Nadlah al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
13. Muhammad ibn Maslamah al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
14. Midlaj ibn ‘Amr al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
15. Murarah ibn ar-Raba‘ al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
16. Marthad ibn Aba Marthad al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
17. Mistah ibn Uthatha al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
18. Mas‘ad ibn Aws al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
19. Mas‘ad ibn Khaldah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
20. Mas‘ad ibn Raba‘ah al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
21. Mas‘ad ibn Zayd al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
22. Mas‘ad ibn Sa‘d ibn Qays al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
23. Mas‘ad ibn ‘Abdi Sa‘d ibn ‘amir al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
24. Mus'ab ibn ‘Umayr al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
25. Muzahhir ibn Rafi‘ al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
26. Mu‘adh ibn Jabal al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
27. Mu‘adh ibn al-Harith al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
28. Mu‘adh ibn as-Simmah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
29. Mu‘adh ibn ‘Amr bin al-Jamah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
30. Mu‘adh ibn Ma‘is al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
31. Ma‘bad ibn ‘Abbad al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
32. Ma‘bad ibn Qays al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
33. Mu‘attib ibn ‘Ubayd al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
34. Mu‘attib ibn ‘Awf al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
35. Mu‘attib ibn Qushayr al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
36. Ma‘qil ibn al-Mundhir al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
37. Ma‘mar ibn al-Harith al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
38. Ma‘n ibn ‘Adiyy al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
39. Ma‘n ibn Yazad al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
40. Mu‘awwidh ibn al-Harith ash-Shahad al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
41. Mu‘awwidh ibn ‘Amr ibn al-Jamah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
42. al-Miqdad ibn ‘Amr al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
43. Mulayl ibn Wabrah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
44. al-Mundhir ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
45. al-Mundhir ibn Qudama ibn ‘Arfajah al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
46. al-Mundhir ibn Muhammad al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
47. Mihja‘ ibn Salih ash-Shahad al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu

Nun
1. an-Nasr ibn al-Harith al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
2. Nu‘man ibn al-A‘raj ibn Malik al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
3. Nu‘man ibn Sinan al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
4. Nu‘man ibn ‘Asr al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
5. Nu‘man ibn ‘Amr ibn Rifa‘ah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
6. Nu‘man ibn ‘Abdi ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
7. Nu‘man ibn Malik al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
8. Nu‘man ibn Aba Khazamah al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
9. Nu‘ayman ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
10. Nawfal ibn ‘Abdillah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu

Ha'
1. Hana' ibn Niyar al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
2. Hubayl ibn Wabrah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
3. Hilal ibn ‘Umayya al-Waqifa al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
4. Hilal ibn al-Mu‘alla al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu

Waw
1. Waqid ibn ‘Abdillah al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
2. Wada‘ah ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
3. Waraqa ibn Iyas al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
4. Wahb ibn Sa‘d ibn Aba Sarh al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu

Ya'
1. Yazad ibn al-Akhnas al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
2. Yazad ibn al-Harith ibn Fushum ash-Shahad al-Khazraja, Rady Allahu
‘Anhu
3. Yazad ibn Hiram al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
4. Yazad ibn Ruqaysh al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
5. Yazad ibn as-Sakan al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
6. Yazad ibn al-Mundhir al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu

Al-Kuna
1. Abu'l A‘war, ibn al-Harith al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
2. Aba Ayyab al-Ansara, Khalid ibn Zayd al-Khazraja, Rady Allahu
‘Anhu
3. Aba Habbah, ibn ‘Amr ibn Thabit al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
4. Aba Habab, ibn Zayd al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
5. Aba Hudhayfa, Mihsham ibn ‘Utba al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
6. Aba Hasan, ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
7. Abu'l Hamra' mawla al-Harith al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
8. Aba Hannah, ibn Malik al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
9. Aba Kharijah, ‘Amr ibn Qays ibn Malik al-Khazraja, Rady Allahu
‘Anhu
10. Aba Khuzaymah, ibn Aws al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
11. Aba Khallad, ibn Qays al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
12. Aba Dawad, ‘Umayr ibn ‘amir al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
13. Aba Dujanah, Simak ibn Kharashah al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
14. Aba Sabrah mawla Aba Ruhm al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
15. Aba Salamah, ‘AbdAllah ibn ‘Abd al-Asad al-Muhajira, Rady Allahu
‘Anhu
16. Aba Salat, Usayra ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
17. Aba Sinan, ibn Mihsan al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
18. Aba Shaykh, Ubayy ibn Thabit al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
19. Aba Sirmah, ibn Qays al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
20. Aba Dayyah, ibn Thabit al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
21. Aba Talha, Zayd ibn Sahl al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
22. Aba ‘Abs, ibn Jabr ibn ‘Amr al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
23. Aba ‘Aqal, ‘Abdu'rRahman ibn ‘Abdillah al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
24. Aba Qatadah, ibn Rib‘iyy al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
25. Aba Qays, ibn al-Mu‘alla al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
26. Aba Kabshah mawla Rasalillah al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
27. Aba Lubabah, Bashar ibn ‘Abd al-Mundhir al-Awsa, Rady Allahu
‘Anhu
28. Aba Makhshiyy, Suwayd ibn Makhshiyy al-Muhajira, Rady Allahu
‘Anhu
29. Aba Marthad, Kannaz ibn Hisn al-Muhajira, Rady Allahu ‘Anhu
30. Aba Mas‘ad al-Badra, ‘Uqbah ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu
‘Anhu
31. Aba Mulayl, ibn al-Az‘ar al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
32. Abu'l Mundhir, ibn ‘amir al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu
33. Abu'l Haytham, Malik at-Tayyihan al-Awsa, Rady Allahu ‘Anhu
34. Abu'l Yasar, Ka‘b ibn ‘Amr al-Khazraja, Rady Allahu ‘Anhu.
Wallâhu a'lam (Allâh Mahatahu)

Al-Fâtiha
Al-Fatiha.