Sayyid ad-du`a Grandsyekh Abdullah Faiz ad-Daghestani (q)

Kutipan Shuhba

Mawlana Syekh Hisyam Kabbani (q)

London, Inggris

21 Jan 2012

Doa yang barusan saya baca ada di dalam Buku Awrad. Kalian bisa mendapatinya di dalam buku Awrad. Grandsyekh berkata bahwa doa yang baru dibaca tadi merupakan kalbu bagi semua doa dan setiap orang yang membacanya di pagi hari dan sore hari, semua kesulitan di dalam kehidupannya akan lenyap. Jika kalian terus membaca doa itu, kalian akan mendapatkan kehidupan yang baik, bukan kehidupan yang buruk. Bahkan dengan berbagai masalah di Lebanon, kami tidak pernah menjumpai hari yang buruk. Grandsyekh berkata, “Setiap orang yang bersamaku tidak akan mendapati hari yang buruk.” Hal ini berlaku untuk semua murid, ini adalah benar, dan ini diteruskan kepada Mawlana Syekh, tetapi mereka harus membaca doa ini dua kali sehari dan kalian dapat melihatnya di dalam buku Awrad.

Catatan

Doa yang dimaksud oleh Mawlana Syekh Hisyam (q) di atas adalah:

Sayyid ad-du`a Grandsyekh:

اللّهم أجعل أوّل مجلسنا هذا صلاحا و أوسطه فلاحا و أخرها.نجاحا. اللّهم أجعل أوّله رحمة و أوسطه نعمةً و أخره تكريمةً ومغفرةً. الحمد لله الّذي توضع كلّ شيء لعظمته و دلّ كل شيء لعزته و خضع كل شيء لملكه و أستسلم كل شيء لقدرته . و الحمد لله الّذي سكن كل شيء لهيبته و اظهر كل سيء بحكمته و تصاغر كل شيء لكبريائه . اللّهم ايقظنا في احبّ ساعة اليك يا ودود.


Allaahummaj`al awwala liqaaina (atau yawmina, atau syahrina, atau majlisina) hadzaa shalaahan wa aw sathahu falaahan wa akhirahu najaahan

Ya Allah, jadikanlah permulaan pertemuan kami ini kebaikan dan pertengahannya kejayaan dan penghabisannya kesuksesan.

Allaahummaj`al awwalahu rahmatan wa awsathahu ni`matan wa akhirahu takriimatan wa maghfirah

Ya Allah, jadikanlah permulaannya rahmat dan pertengahannya nikmat dan penghabisannya kemuliaan dan ampunan.

Alhamdulillaahil-ladzii tawaadha`a kullu syay-in li`azhamatih wa dalla kullu syay-in li `izzatih wa khada`a kullu syay-in li mulkih wastaslama kullu syay-in li qudratih

Segala puji milik Allah dan segala sesuatu menjadi rendah di hadapan keagungan-Nya dan segala sesuatu menjadi hina di hadapan kemuliaan-Nya dan segala sesuatu menjadi tunduk di hadapan kekuasaan-Nya dan segala sesuatu berserah atas ketentuan-Nya.

Alhamdulillaahil-ladzii sakana kullu syay-in lihaybatih wa azh-zharra kullu syay-in bihikmatih wa tashaaghara kullu syay-in likibriyaa-ih

Segala puji untuk Allah, dan segala sesuatu menjadi mantap dengan kehebatan-Nya dan segala sesuatu terlahir dengan hikmah-Nya dan segala sesuatu menjadi kecil di hadapan kebesaran-Nya.

Allaahumma ayqizhna fii ahabbi saa`ati ilayka yaa Waduud

Ya Allah, bangunkanlan kami di saat-saat yang paling Engkau sukai, wahai Yang Maha Pencinta.

ya dzu'l-`arsyil-majiid fa`alun limaa yuriid hal ataaka hadiitsul-junuud fira`awna wa tsamuud bal-illadziina kafaruu fii takdziibin w'allahu min waraaihim muhiith. bal huwa quranun majiidun fii lawhin mahfuuzh.

[Al-Buruuj, 85: 15-22]

Yang mempunyai 'Arsy, lagi Maha Mulia, Maha Kuasa berbuat apa yang dikehendaki-Nya. Sudahkah datang kepadamu berita kaum-kaum penentang, (yaitu kaum) Fir'aun dan (kaum) Tsamud? Sesungguhnya orang-orang kafir selalu mendustakan, padahal Allah mengepung mereka dari belakang mereka. Bahkan yang didustakan mereka itu ialah Al Qur'an yang mulia, yang (tersimpan) dalam Lauh Mahfuzh.